Chào mừng quý vị đến với Thư viện tài nguyên dạy học tỉnh Hà Giang.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Thành viên tích cực
Avatar
Thèn Văn Bằng
Điểm số: 33
Avatar
Nguyễn Ngọc Chung
Điểm số: 30
No_avatar
Trần Nhật
Điểm số: 24
Avatar
Phạm Huỳnh Nam
Điểm số: 18
Avatar
Âu Đình Hữu
Điểm số: 18
Avatar
Nguyễn Toàn Thắng
Điểm số: 9
Avatar
Bàn Ngọc Chinh
Điểm số: 9
No_avatar
Phạm Việt Phương
Điểm số: 9

Website cá nhân tiêu biểu
Website của Lý Xuân Tiến
Lượt truy cập: 7
Website của Nguyễn Việt Hùng
Lượt truy cập: 4
Website của Vũ Thế Công
Lượt truy cập: 3
Website của Phạm Huỳnh Nam
Lượt truy cập: 3
Website của Tô Thị Oanh
Lượt truy cập: 3