Chào mừng quý vị đến với Thư viện tài nguyên dạy học tỉnh Hà Giang.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Thành viên tích cực
Avatar
Âu Đình Hữu
Điểm số: 75
Avatar
Thèn Văn Bằng
Điểm số: 27
Avatar
Nguyễn Xuân Hóa
Điểm số: 27
Avatar
Nguyễn Ngọc Chung
Điểm số: 24
Avatar
Phạm Huỳnh Nam
Điểm số: 21
Avatar
Trương Thành
Điểm số: 15
Avatar
Bùi Long Giang
Điểm số: 15

Website cá nhân tiêu biểu
Website của Nguyễn Việt Hùng
Lượt truy cập: 7
Website của Vù Văn Cắm
Lượt truy cập: 3
Website của Phan Nhat Tuyen
Lượt truy cập: 3
Website của Mai Truc Toan
Lượt truy cập: 3
Website của Nguyễn Thị Diệp
Lượt truy cập: 2