Chào mừng quý vị đến với Thư viện tài nguyên dạy học tỉnh Hà Giang.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Thành viên tích cực
Avatar
Âu Đình Hữu
Điểm số: 6
Avatar
Trịnh Hồng Hiếu
Điểm số: 6
Avatar
Thèn Văn Bằng
Điểm số: 6
No_avatarf
Hoàng Thị Hoài
Điểm số: 3
Avatar
Nguyễn Tiến Chắc
Điểm số: 3
Avatar
Hoàng Anh Tuấn
Điểm số: 3
Avatar
Nguyễn Thanh Tú
Điểm số: 3

Website cá nhân tiêu biểu
Website của Phạm Huỳnh Nam
Lượt truy cập: 4
Website của Lý Xuân Tiến
Lượt truy cập: 2
Website của Nguyễn Việt Hùng
Lượt truy cập: 2
Nguyễn Toàn Thắng - Hà Giang
Lượt truy cập: 1
Website của Tô Thị Oanh
Lượt truy cập: 1