Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Bùi Biên Cương
Giới tính Nam
Chức vụ Chuyên viên Sở
Tỉnh/thành Hà Giang
Xác thực bởi Nguyễn Hồng Dân
Đã đưa lên 59 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 739 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 7086 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này