Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Phạm Việt Phương
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/phamtoong
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS và THPT Nà Chì
Quận/huyện Huyện Xín Mần
Tỉnh/thành Hà Giang
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Nguyễn Hồng Dân, Nguyễn Hồng Dân
Đã đưa lên 47 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1421 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 48704 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này