Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thúy Hồng
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/thuyhong_hg1985
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Cán Chu Phìn
Quận/huyện Huyện Mèo Vạc
Tỉnh/thành Hà Giang
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Nguyễn Văn Định, D­Ương Thạch Trung
Đã đưa lên 10 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 13 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 6690 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này