Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Gia Đông
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/dongvl
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Việt Lâm
Quận/huyện Huyện Vị Xuyên
Tỉnh/thành Hà Giang
Chuyên môn Hóa học
Xác thực bởi Nguyễn Viết Tuyên, Nguyễn Hải Quỳnh
Đã đưa lên 88 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3518 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 12 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 96885 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này