Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Thùy Trang
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường Tiểu học Minh Ngọc 2
Quận/huyện Huyện Bắc Mê
Tỉnh/thành Hà Giang
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 1 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1030 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 660 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này