Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Bùi Long Giang
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PT DTBT THCS Du Già
Quận/huyện Huyện Yên Minh
Tỉnh/thành Hà Giang
Chuyên môn Vật lý, Công nghệ
Giới thiệu Thích cua gái
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 65 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1417 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 11 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 41861 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này