Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Vũ Trọng Hiền
Giới tính Nữ
Chức vụ Phụ huynh học sinh
Đơn vị Trường THPT Liên Hiệp
Quận/huyện Huyện Bắc Quang
Tỉnh/thành Hà Giang
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 5 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 109 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 3249 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này