Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Païm Thò Lieäu
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PTCS Thị trấn Vị Xuyên
Quận/huyện Huyện Vị Xuyên
Tỉnh/thành Hà Giang
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 3 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 571 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 5069 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này