Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên NGƯT. Hoàng Thị Liễu
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Bằng Lang
Quận/huyện Huyện Quang Bình
Tỉnh/thành Hà Giang
Chuyên môn Âm nhạc
Giới thiệu Nhiều năm đạt chiến sĩ thi đua cấp huyện
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 1 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 75 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này