Chào mừng quý vị đến với Thư viện tài nguyên dạy học tỉnh Hà Giang.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: ST
Người gửi: Nguyễn Thanh Xuân (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:27' 14-01-2011
Dung lượng: 8.5 MB
Số lượt tải: 84
Số lượt thích: 0 người
Lược đồ Thế giới chung
Châu Đại Dương
Hãy kể tên các châu lục trên thế giới ?
Chuong IX CHU D?I DUONG
Tiết 55-Bài 48: THIÊN NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯƠNG
1. Vị trí địa lí, địa hình.
1. Vị trí địa lí , địa hình
Bài 48: THIÊN NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯƠNG
Xác định vị trí lục địa
Ô-xtrây-li-a và các đảo lớn của châu đại dương
Bài 48: THIÊN NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯƠNG
1. Vị trí địa lí, địa hình.
a. Lục địa Ô-xtrây-li-a.
- Châu Đại Dương nằm ở trung tâm và phần tây Thái Bình Dương, gồm lục địa Ô-xtrây-li-a và vô số các đảo lớn nhỏ trong Thái Bình Dương
- Diện tích trên 8,5 triệu km2
a. Lục địa Ô-xtrây-li-a.
Bài 48: THIÊN NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯƠNG
Bài 48: THIÊN NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯƠNG
1. Vị trí địa lí, địa hình.
a. Lục địa Ô-xtrây-li-a.
- Châu Đại Dương nằm ở trung tâm và phần tây Thái Bình Dương, gồm lục địa Ô-xtrây-li-a và vô số các đảo lớn nhỏ trong Thái Bình Dương
- Diện tích trên 8,5 triệu km2
- Nằm phía tây kinh tuyến 1800, trong vùng tây Thái Bình Dương, có đường chí tuyến Nam chạy qua gần giữa.
Nêu đặc điểm địa hình
Ô-xtrây-li-a?
a. Lục địa Ô-xtrây-li-a.
- Địa hình gồm : Núi rìa phía đông, cao nguyên nửa phía tây, đồng bằng trung tâm.
Bài 48: THIÊN NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯƠNG
1. Vị trí địa lí, địa hình.
a. Lục địa Ô-xtrây-li-a.
- Châu Đại Dương nằm ở trung tâm và phần tây Thái Bình Dương, gồm lục địa Ô-xtrây-li-a và vô số các đảo lớn nhỏ trong Thái Bình Dương
- Diện tích trên 8,5 triệu km2
- Phía tây kinh tuyến 1800, trong vùng tây Thái Bình Dương, đường chí tuyến nam chạy qua gần giữa.
- Địa hình gồm : Núi rìa phía đông, cao nguyên nửa phía tây, đồng bằng trung tâm.
b. Các đảo:
b. Các đảo:
Xác định các chuỗi đảo thuộc châu Đại Dương?
b. Các đảo:
Đông nam Ô-xtrây-li-a
Đ.Bắc, Đ.Nam
Đảo lục địa
Bắc và đông bắc Ô-xtrây-li-a(00-240N)
Bắc và đông bắc Mê-la-nê-di(100 N-280B)
Phía đông kinh tuyến 1800(230B-280N)
Niu Ghi-Nê
Ca-lê-đô-ni
Gu-am
Ha-oai
Phi-gi
Đảo san hô, núi lưả
Đảo san hô
Đảo núi lửa
BD
Cao, có nhiều động đất và núi lửa
Thấp, tương đối bằng phẳng

Bài 48: THIÊN NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯƠNG
1. Vị trí địa lí, địa hình.
a. Lục địa Ô-xtrây-li-a.
- Châu Đại Dương nằm ở trung tâm và phần tây Thái Bình Dương, gồm lục địa Ô-xtrây-li-a và vô số các đảo lớn nhỏ trong Thái Bình Dương
- Diện tích trên 8,5 triệu km2
- Phía tây kinh tuyến 1800, trong vùng tây Thái Bình Dương, đường chí tuyến nam chạy qua gần giữa.
- Địa hình gồm : Núi rìa phía đông, cao nguyên nửa phía tây, đồng bằng trung tâm.
b. Các đảo:
- Chuỗi đảo núi lửa: Mê-la-nê-di
- Chuỗi đảo san hô: Mi-crô-nê-di
-Chuỗi đảo núi lửa và san hô: Pô-li-nê-di
- Đảo Lục địa: Niu- di-len
Nguồn gốc hình thành các đảo của châu Đại Dương?
2. Khí hậu , thực vật và động vật
b. Các đảo:
-Phần lớn có khí hậu nóng ẩm, điều hoà
Bài 48: THIÊN NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯƠNG
- Châu Đại Dương nằm ở trung tâm và phần tây Thái Bình Dương, gồm lục địa Ô-xtrây-li-a và vô số các đảo lớn nhỏ trong Thái Bình Dương
Hình 48.2 - Biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của hai trạm khí tượng thuộc Châu Đại Dương
2. Khí hậu , thực vật và động vật
















































































































































































































































































































Cho biết đặc điểm khí hậu của các đảo Châu Đại Dương ?
a. Các đảo:
Xác định vị trí các trạm có trên lược đồ? Đọc và phân tích chế độ nhiệt, lượng mưa của từng trạm?
Chế độ nhiệt điều hoà. Tổng lượng mưa ở cả hai trạm đều cao.
1. Vị trí địa lí, địa hình.
a. Lục địa Ô-xtrây-li-a.
- Diện tích trên 8,5 triệu km2
- Phía tây kinh tuyến 1800, trong vùng tây Thái Bình Dương, đường chí tuyến nam chạy qua gần giữa.
- Địa hình gồm : Núi rìa phía đông, cao nguyên nửa phía tây, đồng bằng trung tâm.
b. Các đảo:
- Chuỗi đảo núi lửa: Mê-la-nê-di
- Chuỗi đảo san hô: Mi-crô-nê-di
-Chuỗi đảo núi lửa và san hô: Pô-li-nê-di
- Đảo Lục địa: Niu- di-len
b. Các đảo:
Bài 48: THIÊN NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯƠNG
- Châu Đại Dương nằm ở trung tâm và phần tây Thái Bình Dương, gồm lục địa Ô-xtrây-li-a và vô số các đảo lớn nhỏ trong Thái Bình Dương
2. Khí hậu , thực vật và động vật
Đảo nào có khí hậu ôn đới? Vì sao?
Quần đảo Niu-di-len. Nằm
trong đới ôn hoà.
-Phần lớn có khí hậu nóng ẩm, điều hoà
Nêu đặc điểm sinh vật các đảo châu Đại Dương?
- Rừng nhiệt đới xanh tốt, rừng xích đạo xanh quanh năm. Biển có nhiều hảI sản.
1. Vị trí địa lí, địa hình.
a. Lục địa Ô-xtrây-li-a.
- Diện tích trên 8,5 triệu km2
- Phía tây kinh tuyến 1800, trong vùng tây Thái Bình Dương, đường chí tuyến nam chạy qua gần giữa.
- Địa hình gồm : Núi rìa phía đông, cao nguyên nửa phía tây, đồng bằng trung tâm.
b. Các đảo:
- Chuỗi đảo núi lửa: Mê-la-nê-di
- Chuỗi đảo san hô: Mi-crô-nê-di
-Chuỗi đảo núi lửa và san hô: Pô-li-nê-di
- Đảo Lục địa: Niu- di-len
Bài 48: THIÊN NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯƠNG
- Châu Đại Dương nằm ở trung tâm và phần tây Thái Bình Dương, gồm lục địa Ô-xtrây-li-a và vô số các đảo lớn nhỏ trong Thái Bình Dương
-Phần lớn có khí hậu nóng ẩm, điều hoà
- Rừng nhiệt đới xanh tốt, rừng xích đạo xanh quanh năm. Biển có nhiều hảI sản.
b. Các đảo:
2. Khí hậu , thực vật và động vật
-Lục địa Ô-xtrây-li-a có những dòng biển nào chảy qua ?
b. Lục địa Ô-xtrây-li-a.
-Cho biết đặc điểm khí hậu lục địa Ô-xtray-li-a ?
-Phần lớn có khí hậu khô hạn, hoang mạc chiếm phần lớn diện tích
Nam Cực
Cho biết đặc điểm sinh vật Ô-xtrây-li-a ?
1. Vị trí địa lí, địa hình.
a. Lục địa Ô-xtrây-li-a.
- Diện tích trên 8,5 triệu km2
- Phía tây kinh tuyến 1800, trong vùng tây Thái Bình Dương, đường chí tuyến nam chạy qua gần giữa.
- Địa hình gồm : Núi rìa phía đông, cao nguyên nửa phía tây, đồng bằng trung tâm.
b. Các đảo:
- Chuỗi đảo núi lửa: Mê-la-nê-di
- Chuỗi đảo san hô: Mi-crô-nê-di
-Chuỗi đảo núi lửa và san hô: Pô-li-nê-di
- Đảo Lục địa: Niu- di-len
Bài 48: THIÊN NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯƠNG
- Châu Đại Dương nằm ở trung tâm và phần tây Thái Bình Dương, gồm lục địa Ô-xtrây-li-a và vô số các đảo lớn nhỏ trong Thái Bình Dương
-Phần lớn có khí hậu nóng ẩm, điều hoà
- Rừng nhiệt đới xanh tốt, rừng xích đạo xanh quanh năm. Biển có nhiều hảI sản.
b. Các đảo:
2. Khí hậu , thực vật và động vật
b. Lục địa Ô-xtrây-li-a.
-Phần lớn có khí hậu khô hạn, hoang mạc chiếm phần lớn diện tích
-Sinh vật độc đáo
+ Thực vật : Bạch đàn (600 loài), keo (280 loài).
+ Động vật : Thú có túi, cáo mỏ vịt.
Bài tập
Nối các ý ở cột A với cột B sao cho phù hợp?
- Học bài theo vở ghi và SGK
- Hoàn thành vở bài tập
Dặn dò
- Xem trước nội dung bài 49 " Dân cư và kinh tế Châu đại Dương"
Giờ học kết thúc
Kính Chúc các thầy cô giáo mạnh khoẻ
Hạnh phúc thành đạt!
Chúc Các em học sinh!
Cham ngoan học giỏi
Hẹn gặp lại!
 
Gửi ý kiến